Hakkımızda

 
 
İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği  22.06.2011 Tarih itibari ile kurulmuş olup ...24 Eylül 2011 Tarihinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Geniş katılımlı muhteşem bir törenle Hizmete açılmıştır. Başta Tüm Kuruculara, emeği geçenlere, katılımcılara, Yönetim  Kuruluna, Denetim Kuruluna, ve Üyelerimize TEŞEKKÜR eder Başarılar Dilerim...

AMACIMIZ...

1) Azerbaycan Türkleriyle Azerbaycan’dan göçerek başta Türkiye olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerine yerleşen Azerbaycan Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, eğitim, öğretim vs. meseleleri bu Derneğin çalışma alanını oluşturur.

2) Dernek, göçmen olarak veya diğer nedenlerle Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki Türk toplumu ile daha iyi ve daha kapsamlı diyalog kurmalarına, Türkiye’deki sosyal hayata adaptasyonlarına, varsa çalışma, barınma, eğitim, vatandaşlık vs. sorunlarının çözümlenmesine, ayrıca kendi aralarındaki dayanışmanın artırılmasına yardımcı olmaya çalışır.

3) Dernek, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vs. ilişkilerin geliştirilmesine çalışır.

4) Dernek, Azerbaycan'daki Türkler arasında var olan Türkiye hakkındaki olumlu duygu ve düşüncelerin daha da artmasına ve aynı zamanda, Türkiye’de yaşayan Türkler arasında Azerbaycan'a karşı var olan sempatinin de artırılmasına gayret eder.

5) Dernek, eğitim, çalışma, seyahat gibi geçici nedenlerle Türkiye’ye gelen Azerbaycan Türklerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmalarına, ülkemizde kaldıkları sürede, konularıyla ilgili karşılaştıkları sorunların halledilmesine yardımcı olmaya çalışır.

6) Dernek, başta Dağlık Karabağ olmak üzere, Azerbaycan’ın işgal altında bulunan topraklarında işgalci devletler tarafından Azerbaycan halkına yapılan haksızlıkları gündeme getirmek ve işgal altındaki bu topraklardan, evlerini terk etmeye zorlanarak göçmen durumuna düşmüş bulunan Azerbaycan Türklerinin, gerek Türkiye'de, gerekse uluslararası platformlarda sorunlarını dile getirmek ve Azerbaycan lehine kamuoyu oluşturmak için çalışır.

7) Dernek, bilgi ve teknolojiyi kullanarak, Azerbaycan kültürünü, gelenek, görenek ve törelerini yaşatıp geliştirerek gelecek nesillere aktarmaya çalışır.

8) Kitap, dergi, rapor, broşür yayınlayarak, gazetelerde görüş yayınlayarak, radyo ve televizyon programları yaparak ve internet yoluyla Azerbaycan’ı tanıtmak ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak.

9) Kongre, sempozyum, seminer, konferans, panel vb. organizasyonları yapmak; ücretli ve ücretsiz kurslar düzenlemek;

10) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

11) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

12) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

15) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16) Yerli ve yabancı Sivil Toplum Kuruluşları ile uluslararası platformda proje geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaretlerde bulunmak, maddi, ayni ve fikri anlamda yardımlaşmak, üye olmak.

17) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

18) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

19) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

20) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

21) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

22) Amaçlara uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

KISSACA;

Bu derneği kurmamızdaki amaç, Türkiye ve Azerbaycan
Türkleri arasında var olan dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarını
geliştirmektir.

Bu çalışmalarla geleceğimize katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere.
Bu amaç doğrultusunda umumi lider müessir ve  müstakil Azerbaycan devletinin mimarı, dünya siyaset adamı rahmetli Haydar Aliyev ‘in dediği gibi “Biz iki devlet bir milletiz”Biz ezelden beridir kardeş milletiz, kardeşliğimizin dostluğumuzun gelişmesi için daha çok çalışmalıyız.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de demiştir ki  “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, üzüntüsü de
üzüntümüzdür.’’

Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluk ve dayanışması sonsuza dek sürmelidir. Bizler Azerbaycan ve Türkiye'nin haklı davasını bütün  dünya kamuoyuna tüm gücümüzle anlatmalıyız. Bu konuda sesimiz gür çıkmalıdır, sesimizin gür çıkması için de dostluk ve dayanışmamızın  kuvvetlendirilmesi gerekiyor.

İşte biz, İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği olarak Azerbaycan ve Türkiye’nin dünyada sesi olacağız.

Azerbaycan Türkleri ve Türkiye Türkleri arasında kuvvetli bir köprü vazifesi göreceğiz. Birliğimiz, dirliğimiz ve dayanışmamız için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi
olmasın. Sizlerin desteği gücümüze güç katacaktır.

Yaşasın Türkiye Azerbaycan Dostluğu, Yaşasın Türkiye Azerbaycan
Gardaşlığı. 

DERNEK KURUCULARI ve YÖNETİM KURULU (2010--2014)

1-Sefer Karakoyunlu -Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanı

2-A.Murat Danışmanlı -Kurucu-Yönetim Kurulu Başkan Yrd

3-Servet Yenigün-  Kurucu-Yönetim kurulu Başkan Yrd

4-Metin Yıldırım - Kurucu-Yön.Kur üyesi-Genel sekreter

5-Bedir Taşan  - Kurucu-Yönetim kurulu Üyesi

6-Namık Kemal Uyguntürk  - Kurucu-Yönetim kurulu Üyesi

7-Turhan Akmanlı   Kurucu - Yönetim kurulu Üyesi- Sayman

--------------------------------------------------------------------------------

DERNEK YÖNETİM KURULU-(2014-- 2017) ASİL ÜYELER                                                       

1-Sefer Karakoyunlu  -Başkan       

2-Metin yıldırım -Genel Sekreter-Basın

3-Bedir Taşan -Başkan Yrd

4-Turhan Akmanlı - Yönetim Kur. Üyesi

5-Cemal Uygur -Yönetim Kur. Üyesi

6-Muharrem Korkut-Yönetim Kur. Üyesi

7-Mehriban Kayan-Yönetim Kur. Üyesi

8-Levenet Adıyeke-Yönetim Kur. Üyesi

9-İrfan Ayrım-Yönetim Kur. Üyesi

 

      Yedek yeler

    1.Mehmet Dağıstanlı
    2.Mehtap kılıç
    3.levent Ayrım
    4.Ekrem Bozkuş
    5.Ayhan Kini
    6.Kahraman Akdemir
    7.Olçun Uzan
    8.Sabri gürel

Yeni Denetim Kurulu Asil Üyeler                                 

1-Şıh Ahmet Demirbaş                

2-Bülent Tanrıverdi                      

3-Mürsel Şafak    
                        


Yedek Üyeler

1.Kenan Tunç

2.Bahattin Aktan

3.Tuncay Sarısu

DERNEĞİN BİRİM BAŞKANLIKLARI
 
Tuna Güvenç
Kültür Sanat ve Müzik Bölümü Başkanı

Nebahat Kirman
Kadın Kolları Başkanı

Bülent Tanrıverdi
Gençlik Kolları Başkanı

Mete Yıldırım
Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan

Orhan Çerkez
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan

Prof.Dr İbrahim Öztek
Tarihi Araştırmalardan Sorumlu Başkan 

Ahmet İMAL
Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan

Ahmet ÇEVİK
Eğitim ve Teknolojiden Sorumu Başkan

Bahattin MİRAL
Ağsakkalar Şurası Başkanı


2017/2020 İSTAD YÖNETİM KURULU

İSTAD YÖNETİM KURULU  ASİL ÜYELER                                                      

1-Sefer Karakoyunlu        

2-Metin yıldırım

3-Bedir Taşan

4-Muharrem Korkut

5-İrfan Ayrım

6-Ahmet İmal

7-Bülent Tanrıverdi

8-Ahmet Çevik

9-Serdar Alkın

İSTAD YÖNETİM  KURULU  YEDEK  ÜYELER                                                      

1.Sabri Gürel

2.Ayhan Kini

3.Mehtap kılıç

 4.levent Ayrım

 5.Ekrem Bozkuş

 6.Serhat Danışmanlı

 7.İsmail Oyanık

8.Kahraman Akdemir

9.Zafer Karakoyunlu

İSTAD Denetim Kurulu Asil Üyeler                                 

1-Şıh Ahmet Demirbaş                

2-İsmail Karahan        

3-Mürsel Şafak              


İSTAD Denetim Kurulu Yedek Üyeler

1.Kenan Tunç

2.Bahattin Aktan

3.Bayram Polat

İSTAD BİRİM BAŞKANLIKLARI
Tuna Güvenç

Kültür Sanat ve Müzik Bölümü Başkanı

Nebahat Kirman
Kadın Kolları Başkanı

Av.Gülşah Korkut
Gençlik Kolları Başkanı
Gülşen Ardıç Başkan yrd
Fazıl Gasımov Başkan yrd
Songül Kaygısızı Başkan yrd
Seray Kaya başkan Yrd

Orhan Çerkez
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yrd


Cemal Uygur

Ortak Tarih ve Edebiyat Araştırmalardan Sorumlu Başkan Yrd

Ahmet DEMİRBAŞ

Denetim Kurulu Başkanı


Bahattin MİRAL
Ağsakkalar Şurası Başkanı

İsmail Oyanık
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yrd

Namık Kemal Yıldırım

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yrd

Av.Erhan Yavuz
İSTAD Hukuk Danışmanı Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret227688
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.03044.0466
Euro4.96364.9834
Hava Durumu
Anlık
Yarın
20° 26° 13°
Saat
Takvim