Gün Geçtikçe Azerbaycan Dahada Güçlenecek


Azerbaycan Gazetesi Palitra ile Röportaj


Səfər Qaraqoyunlu: “Qarabağ problemi yalnız Azərbaycanın
deyil, bütün türklərin problemidir”

Müsahibimiz İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin rəhbəri Səfər Qaraqoyunludur.

O, 1969-cu ildə İğdırın Qaraqoyunlu mahalında doğulub. Ata tərəfi Azərbaycanın Murathanlı, ana tərəfi Qaraqoyunlu dərəsindəndir. Ailəsi XIX əsrin əvvəllərində Araz çayının o tayına köçüblər. Orta məktəbi Qaraqoyunluda oxuyub. Ali məktəbi isə İstanbulda oxuyub. Hazırda İstanbulda təhsil işləri ilə məşğuldur.

-İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi nə vaxt yaradılıb və əsas fəaliyyət istiqamətləri hansılardır?
- İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi əvvəl platforma şəklində 2010-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra 2011-ci ilin iyun ayının 22-də dərnək olaraq yaradıldı. Yeni qurulmasına baxmayaraq, dərnək qısa zamanda bir çox işlər görüb. Bu dərnəyi qurmağımızın məqsədi Türkiyə və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq və həmrəylik əlaqələrini inkişaf etdirmək və ən üst səviyyəyə çatdırmaqdır. Dərnəyin əsas fəaliyyəti Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız və dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlılarla ictimai, mədəni, iqtisadiyyat, təhsil və digər sahələrdə əlaqələrin qurulmasıdır. O cümlədən Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların Türkiyə ictimaiyyəti ilə daha sıx dialoq qurmalarına, ictimai həyata uyğunlaşmalarına, həmçinin iş, təhsil, vətəndaşlıq və digər problemlərin həllinə, öz aralarında həmrəyliyin artırılmasına kömək etməkdir. Eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan həmyerlilərimizin Türkiyə haqqındakı müsbət fikir və düşüncələrini daha da artırmağa, Türkiyədə türklər arasında isə Azərbaycana qarşı müsbət münasibətlərin artırılmasına səy göstəririk. Dərnək Türkiyəyə təhsil, iş, səyahətlə əlaqədar gələn azərbaycanlıların uyğun təşkilatlarla əlaqə yaratmaları, burada qaldıqları müddətdə müəyyən məsələlərlə bağlı qarşılaşdıqları problemlərin həll edilməsi ilə də maraqlanır.
Bu dərnəyi yaratmaqda məqsədimiz Türkiyə və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq və həmrəylik tellərini inkişaf etdirməkdir. Azərbaycan və Türkiyənin dostluq və həmrəyliyi daim davam etməlidir. Biz Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dünya ictimaiyyətinə var gücümüzlə çatdırmalıyıq. Biz “İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi” olaraq Azərbaycan və Türkiyənin dünyada səsi olacağıq.
-Azərbaycanın əlamətdar günləri ilə bağlı tədbirlər keçirirsinizmi?
- Əvvəlcə deyim ki, mənim və soydaşlarımızın Türkiyə və Azərbaycan dostluq və həmrəyliyi üçün fəaliyyət göstərməsi bir neçə il əvvəl başlayıb. 1983-cü ildə rəhmətlik İbrahim Bozyelin şagirdi olduğumuz vaxtdan etibarən təməl şüarımız “Türk dünyası”, “Azərbaycan və Türkiyə” oldu. Bu dərnəkdən başqa, İstanbulda ilk Azərbaycan evinin qurulması bizlərə nəsib oldu. Eyni zamanda bir çox vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarında idarə heyəti üzvlüyüm davam edir. Mütəmadi olaraq Türkiyə və Azərbaycanın xüsusi günlərini keçiririk və ortaq problemlərimizi araşdırırıq və bu mənada konfranslar və görüşlər təşkil edirik. Eyni zamanda Qars, Ərdahan və İğdırın düşmən işğalından qurtuluşunu qeyd edirik. Biz fəaliyyətimizlə Azərbaycan və Türkiyə türkləri arasında qüvvətli bir körpü meydana gətirəcəyik. Birliyimiz və həmrəyliyimiz üçün bütün gücümüzü sərf edəcəyik. Dağlıq Qarabağ və Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar  Beşiktaşda mitinqlər təşkil etdik, eyni zamanda soyqırımı əks etdirən çox böyük bir panel təşkil etmişdik. Paneldə Türkiyə və Azərbaycan millət vəkilləri, elm adamları, çox sayda ziyalı insanlar və geniş bir mətbuat nümayəndələri iştirak edirdi. Qarabağ problemi yalnız Azərbaycanın deyil, bütün türklərin problemidir. Bu problem bir gün həll ediləcək. Azərbaycanın haqlı iddiasını bütün dünya bilir. Türkiyə Azərbaycanın haqlı iddiasının arxasındadır. Qarabağ məsələsini 75 milyonluq Türkiyə xalqı ürəyində hər vaxt hiss etməkdədir. Bizim də dərnək olaraq əsas vəzifəmiz başda Dağlıq Qarabağ olmaqla, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarında işğalçı dövlət tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı edilən haqsızlıqları gündəmə gətirmək və işğal altındakı torpaqlardan evlərini tərk etməyə məcbur edilərək mühacir vəziyyətinə düşən azərbaycanlıların, istər Türkiyədə, lazım gələrsə, beynəlxalq platformalarda problemlərini dilə gətirmək və Azərbaycanın haqlı iddiasını bütün dünya ictimaiyyətinə eşitdirməkdir.
-Bütün Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıları birləşdirmək baxımından hansı addımlar atırsınız?
- Türkiyədə yaşayan Azərbaycan türklərinin birlik və həmrəyliyi üçün gecələr və elmi yığıncaqlar təşkil edirik.
-Türkiyədəki milli dərnəklərimiz arasında vahid koordinasiya əlaqələri varmı, yoxsa hər biri ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər?
- Türkiyədə olan Azərbaycan dərnəkləri arasında bir problem yoxdur, yalnız koordinasiya əskikliyi var. Ancaq bu vəziyyətin getdikcə düzələcəyini düşünürəm.
-Azərbaycan diasporu yaşadıqları ölkələrin siyasi-ictimai mərkəzlərinə təsir imkanları olsun deyə hansı tədbirlər görməlidir?
- Diaspor təşkilatlarının olduqları bölgələrdə sağlam və müvəffəqiyyətlə çalışması üçün iş adamlarının mütləq kömək etməsi və siyasətin güclü olması lazımdır.
-Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqdirlər. Amma bu gün hiss edirsinizmi ki, bu münasibətləri korlamaq istəyən qüvvələr var?
- Türklərin düşməni olacaq səbəb budur ki, türklər dünyanın ən geopolitik və strateji bölgəsində yaşayırlar. Bir yerdə yerüstü və yeraltı sərvətlər varsa, hər vaxt həmin yerə baxan bir düşmən gözü olub.
-Azəri və türk diaspor təşkilatlarının erməni məsələsinin qabardılmasında fəaliyyəti yetərincədirmi?
- Türkiyə və Azərbaycanı istəməyənlər və bu iki dövlətə böhtan atanlar eynidir. Bu mənada bizlərin çox qüvvətli həmrəylik içində olmağımız lazımdır.
-Digər diaspor təşkilatlarımızla əməkdaşlıq edirsinizmi? Onların işinə hansı formada köməklik göstərə bilirsiniz?
- Yeni qurulmasına baxmayaraq, dərnəyimiz əlaqə mərkəzi olmağı bacarmış və bir çox ictimai təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələr yaradıb. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı qardaşlığı qısqanan çox sayda xarici qüvvələrin olduğu qətidir.
Bu münasibət hər vaxt olacaq, çünki Türkiyə çox güclü bir dövlətdir. Azərbaycan da bölgənin parlayan ulduzudur. Gün keçdikcə Azərbaycan daha da güclənəcək. Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatları arasında mütləq ən qısa zamanda birlik və həmrəylik platformasının qurulması zəruridir və bizim mütləq güc birliyi etməyimiz lazımdır. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və həmrəyliyi!

Fuad HÜSEYNZADƏ
Haber Linki
http://palitranews.az/print.php?id=8489

Sefer Karakoyunlu: "Karabağ sorunu yalnızca Azerbaycan'ın
değil, tüm Türklerin sorunudur "

Röpotajımızı İstanbul Türkiye-Azerbaycan Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ile yapacağız.

Sefer Karakoyunlu  1969 yılında Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde doğdu. Baba tarafı Azerbaycan'ın Murathanlı, anne tarafı Karakoyunlu deresinden. Ailesi XIX yüzyılın başlarında Araz nehrinin ötesine gitmişlerdir. Orta okulu Karakoyunlu okuyup. Yüksek okulu ise İstanbul'da okuyup. Şu anda İstanbul'da eğitim çalışmaları yapmaktadır.

-İstanbul Türkiye-Azerbaycan Derneği ne zaman kuruldu ve temel faaliyet yönleri nelerdir?
- İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan Derneği önce platform şeklinde 2010 yılında faaliyete başladı. Daha sonra 2011 yılı Haziran ayının 22-de dernek olarak oluşturuldu. Yeni kurulmasına rağmen, dernek kısa zamanda bir çok çalışmalar yapmıştır. Bu derneği qurmağımızın amacı Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut olan dostluk, kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini geliştirmek ve en üst düzeye ulaştırmaktır. Derneğin temel faaliyeti Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımız ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Azerilerle sosyal, kültürel, ekonomi, eğitim ve diğer alanlarda ilişkilerin kurulmasıdır. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların Türkiye kamuoyu ile daha yoğun diyalog kurmalarına, sosyal hayata uyğunlaşmalarına, ayrıca iş, eğitim, vatandaşlık ve diğer sorunların çözümüne, kendi aralarında dayanışmanın artırılmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda Azerbaycan'da yaşayan həmyerlilərimizin Türkiye hakkındaki olumlu görüş ve düşüncelerini daha da arttırmaya, Türkiye'de Türkler arasında ise Azerbaycan'a karşı olumlu ilişkilerin artırılmasına çaba gösteriyoruz. Dernek Türkiye'ye eğitim, iş, seyahatle ilgili gelen Azerbaycanlıların uygun kuruluşlarla ilişki kurmaları, burada kaldıkları sürede belli konularda karşılaştıkları sorunların çözülmesi ile de ilgileniyor.
Bu derneği yaratmakta amacımız Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut olan dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarını geliştirmektir. Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluk ve dayanışmayı sürekli devam etmelidir. Biz Azerbaycan'ın haklı mücadelesini dünya kamuoyuna var gücümüzle anlatmalıyız. Biz "İstanbul Türkiye-Azerbaycan Derneği" olarak Azerbaycan ve Türkiye'nin dünyada sesi olacağız.

-Azerbaycan'ın önemli günleri ile ilgili ne gibi tedbirler yapıyorsunuz?
- Öncelikle söyleyeyim ki, benim ve soydaşlarımızın Türkiye ve Azerbaycan dostluk ve dayanışması için faaliyet göstermesi birkaç yıl önce başladı. 1983 yılında rahmetli İbrahim Bozyel'in öğrencisi olduğumuz zamandan itibaren temel şiarımız "Türk dünyası", "Azerbaycan ve Türkiye" oldu. Bu dərnəkdən başka, İstanbul'da ilk Azerbaycan evinin kurulması bizlere nasip oldu. Aynı zamanda bir çok sivil toplum kurumlarında yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Sürekli olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın özel günlerini geçiriyoruz ve ortak sorunlarımızı inceliyoruz ve bu anlamda konferanslar ve toplantılar düzenliyoruz. Aynı zamanda Kars, Ardahan ve Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Biz fəaliyyətimizlə Azerbaycan ve Türkiye Türkleri arasında kuvvetli bir köprü meydana getireceğiz. Birliğimiz ve həmrəyliyimiz için tüm gücümüzü sarf edeceğiz. Dağlık Karabağ ve Hocalı soykırımı ile ilgili Beşiktaş'ta mitingler organize ettik, aynı zamanda soykırımı yansıtan çok büyük bir panel düzenledik. Panelde Türkiye ve Azerbaycan milletvekilleri, bilim adamları, çok sayıda aydın insanlar ve geniş bir basın temsilcileri yer aldı. Karabağ sorunu sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türklerin sorunudur. Bu sorun bir gün çözülecek. Azerbaycan'ın haklı davasını tüm dünya biliyor. Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasının arkasındadır. Karabağ meselesini 75 milyonluk Türkiye halkı kalbinde her zaman hissetmektedir. Bizim de dernek olarak temel görevimiz başta Yukarı Karabağ olmak üzere, Azerbaycan'ın işgal altında olan topraklarında işgalci devlet tarafından Azerbaycan halkına karşı yapılan haksızlıkları gündeme getirmek ve işgal altındaki topraklardan evlerini terk etmeye zorlanarak mülteci durumuna düşen Azerbaycanlıların, ister Türkiye'de, gerekirse uluslararası platformlarda sorunlarını dile getirmek ve Azerbaycan'ın haklı davasını tüm dünya kamuoyuna duyurmaktır.
-Tüm Türkiye'de yaşayan Azerileri birleştirmek açısından hangi adımlar atıyorsunuz?
Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin birlik ve dayanışmayı için geceler ve bilimsel toplantılar organize ediyoruz.
-Türkiye'deki milli derneklerimiz arasında birim koordinasyon ilişkileri var mı, yoksa her biri ayrı ayrı faaliyet göstermeye tercih?
Türkiye'de bulunan Azerbaycan dernekleri arasında bir sorun yok, sadece koordinasyon eksikliği var. Ancak bu durumun giderek düzeleceğini düşünüyorum.
-Azerbaycan diasporası yaşadıkları ülkelerin siyasi-sosyal merkezlerine etki imkanları olsun diye hangi önlemler almalıdır?
Diaspora örgütlerinin oldukları bölgelerde sağlıklı ve başarıyla çalışması için iş adamlarının mutlaka yardım etmesi ve siyasetin güçlü olması gerekir.
-Azerbaycan-Türkiye ittifak. Ama bugün hissediyor musunuz ki, bu ilişkileri bozmak isteyen güçler var?
Türklerin düşmanı olacak sebep şudur ki, Türkler dünyanın en jeopolitik ve stratejik bölgesinde yaşıyorlar. Bir yerde yüzey ve yeraltı zenginlikleri varsa, her zaman aynı yere bakan bir düşman gözü olup.
-Türk ve Türk diaspora teşkilatlarının Ermeni meselesinin qabardılmasında etkinliği yetərincədirmi?
Türkiye ve Azerbaycan'ı istemeyenler ve bu iki devlete iftira atanlar aynıdır. Bu anlamda bizlerin çok kuvvetli dayanışma içinde olmamız gerekiyor.
-Diğer diaspora teşkilatlarımızla dayanışma içindemisiniz?
Derneğimiz Yeni kurulmasına rağmen herzaman ilgi odağı olmayı başarmış ve bir çok sosyal kuruluşlarla karşılıklı ilişkiler kurmuştur. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliği kıskanan çok sayıda dış güçlerin olduğu kesindir.
Bu dayanışmayı her zaman bozmaya çalışanlar olacaktır. çünkü, Türkiye çok güçlü bir devlettir. Azerbaycan da bölgenin parlayan yıldızıdır. Gün geçtikçe Azerbaycan daha da güçlenecek. Azerbaycan ve Türkiye diaspora teşkilatları arasında mutlaka en kısa zamanda birlik ve dayanışma platformunun kurulması zorunludur ve bizim mutlak güç birliği etmemiz gerekir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması!

Fuat Hüseyinzade1197 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam25
Toplam Ziyaret292684
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.375213.4288
Euro15.140015.2007
Hava Durumu
Saat
Takvim