Hakkımızda

 
 
İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği  22.06.2011 Tarih itibari ile kurulmuş olup ...24 Eylül 2011 Tarihinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Geniş katılımlı muhteşem bir törenle Hizmete açılmıştır. Başta Tüm Kuruculara, emeği geçenlere, katılımcılara, Yönetim  Kuruluna, Denetim Kuruluna, ve Üyelerimize TEŞEKKÜR eder Başarılar Dilerim...

AMACIMIZ...

1) Azerbaycan Türkleriyle Azerbaycan’dan göçerek başta Türkiye olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerine yerleşen Azerbaycan Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, eğitim, öğretim vs. meseleleri bu Derneğin çalışma alanını oluşturur.

2) Dernek, göçmen olarak veya diğer nedenlerle Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki Türk toplumu ile daha iyi ve daha kapsamlı diyalog kurmalarına, Türkiye’deki sosyal hayata adaptasyonlarına, varsa çalışma, barınma, eğitim, vatandaşlık vs. sorunlarının çözümlenmesine, ayrıca kendi aralarındaki dayanışmanın artırılmasına yardımcı olmaya çalışır.

3) Dernek, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vs. ilişkilerin geliştirilmesine çalışır.

4) Dernek, Azerbaycan'daki Türkler arasında var olan Türkiye hakkındaki olumlu duygu ve düşüncelerin daha da artmasına ve aynı zamanda, Türkiye’de yaşayan Türkler arasında Azerbaycan'a karşı var olan sempatinin de artırılmasına gayret eder.

5) Dernek, eğitim, çalışma, seyahat gibi geçici nedenlerle Türkiye’ye gelen Azerbaycan Türklerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmalarına, ülkemizde kaldıkları sürede, konularıyla ilgili karşılaştıkları sorunların halledilmesine yardımcı olmaya çalışır.

6) Dernek, başta Dağlık Karabağ olmak üzere, Azerbaycan’ın işgal altında bulunan topraklarında işgalci devletler tarafından Azerbaycan halkına yapılan haksızlıkları gündeme getirmek ve işgal altındaki bu topraklardan, evlerini terk etmeye zorlanarak göçmen durumuna düşmüş bulunan Azerbaycan Türklerinin, gerek Türkiye'de, gerekse uluslararası platformlarda sorunlarını dile getirmek ve Azerbaycan lehine kamuoyu oluşturmak için çalışır.

7) Dernek, bilgi ve teknolojiyi kullanarak, Azerbaycan kültürünü, gelenek, görenek ve törelerini yaşatıp geliştirerek gelecek nesillere aktarmaya çalışır.

8) Kitap, dergi, rapor, broşür yayınlayarak, gazetelerde görüş yayınlayarak, radyo ve televizyon programları yaparak ve internet yoluyla Azerbaycan’ı tanıtmak ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak.

9) Kongre, sempozyum, seminer, konferans, panel vb. organizasyonları yapmak; ücretli ve ücretsiz kurslar düzenlemek;

10) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

11) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

12) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

15) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16) Yerli ve yabancı Sivil Toplum Kuruluşları ile uluslararası platformda proje geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaretlerde bulunmak, maddi, ayni ve fikri anlamda yardımlaşmak, üye olmak.

17) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

18) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

19) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

20) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

21) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

22) Amaçlara uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

KISSACA;

Bu derneği kurmamızdaki amaç, Türkiye ve Azerbaycan
Türkleri arasında var olan dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarını
geliştirmektir.

Bu çalışmalarla geleceğimize katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere.
Bu amaç doğrultusunda umumi lider müessir ve  müstakil Azerbaycan devletinin mimarı, dünya siyaset adamı rahmetli Haydar Aliyev ‘in dediği gibi “Biz iki devlet bir milletiz”Biz ezelden beridir kardeş milletiz, kardeşliğimizin dostluğumuzun gelişmesi için daha çok çalışmalıyız.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de demiştir ki  “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, üzüntüsü de
üzüntümüzdür.’’

Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluk ve dayanışması sonsuza dek sürmelidir. Bizler Azerbaycan ve Türkiye'nin haklı davasını bütün  dünya kamuoyuna tüm gücümüzle anlatmalıyız. Bu konuda sesimiz gür çıkmalıdır, sesimizin gür çıkması için de dostluk ve dayanışmamızın  kuvvetlendirilmesi gerekiyor.

İşte biz, İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği olarak Azerbaycan ve Türkiye’nin dünyada sesi olacağız.

Azerbaycan Türkleri ve Türkiye Türkleri arasında kuvvetli bir köprü vazifesi göreceğiz. Birliğimiz, dirliğimiz ve dayanışmamız için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi
olmasın. Sizlerin desteği gücümüze güç katacaktır.

Yaşasın Türkiye Azerbaycan Dostluğu, Yaşasın Türkiye Azerbaycan
Gardaşlığı. 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam25
Toplam Ziyaret329982
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.108632.2373
Euro34.857634.9973
Hava Durumu
Saat
Takvim